Бъдещи проекти

Бъдещи проекти

В Община Царево – велоалеи, паркове и културно- исторически туризъм с проекти по Трансгранично сътрудничество. Три проекта на обща стойност 970 хил.евро спечели Община Царево по програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция.

Първият от проектите е с наименование „По – чисто бъдеще” и е съвместна работа между Община Царево и Областна управа Кълкларели – Асоциация за услуги по селата. В рамките на проекта ще се закупят автомобил за събиране на твърди битови отпадъци в селата, без да се вреди на околната среда и разделно събиране на рециклируеми отпадъци и автомобил за почистване на улици. Освен това ще се закупят и нови контейнери тип „Бобър”.  Целта на проекта е всяко населено място в граничните райони на двете страни да живее в чиста околна среда и хората да бъдат напълно информирани за рециклирането. Да има програма за бъдещи проекти, свързани с околната среда, които използват информация и инструменти, получени с цел да се подобри ефективността.

Вторият проект на местната администрация е съвместно със Съюза на пчеларите от Пинархисар. Общата цел на проекта е да се установи постоянно сътрудничество между пчеларите в трансграничния регион чрез образователни и информационни дейности и да се запознаят местните хора с производството на мед в целевите региони. Проекта предвижда закупуването на разглобяеми клетки за базар-изложение на меда в гр.Царево.

Последният, но не и по важност, проект е “Храната като взаимно културно наследство в регион Тракия ”.Основните цели на проекта са да се идентифицират и изследват традициите/наследството на производството и потреблението на храни в региона, да се интегрират кулинарните традиции в ежедневието и консумацията на храни; да се разработи обща стратегия, за да се предпази кулинарната култура като елемент на взаимно културно наследство, като се вземат предвид тенденциите за новостите в селското стопанство и търговията с храни в региона; Подобни ще бъдат и дейностите, които са предвидени за извършване и от страна на турските партньори по проекта.

Модернизация и разширение на рибарско пристанище „Мичурин“. 

Проект за мост между Резово и Турция. От Турска страна съоръжението ще бъде изградено в село Бегиндик, известно като Стефаново, до което са намира дългият плаж, който създава красива панорамна гледка от наша страна.