Начини на плащане

За да потвърдите резервацията си е необходимо да заплатите капаро в размер на 2 нощувки или цялата сума на престоя.

Капаро/цяла сума трябва да бъде заплатена в период на 1 седмица.

Банков превод:

Сметка в ЛВ в Райфайзен банк:

BG 15 RZBB 9155 1075 6227 14

BIC: RZBBBGSF

Титуляр: Кирил Янев Николов

 

Пощенски запис:

Адрес: гр. Царево – 8260, обл. Бургаска,  ул. „Крайморска“ № 4

Получател: Кирил Янев Николов

Забележка: В основание за плащане напишете: „Капаро за почивка от……до……“ / началната и крайна дата на почивката/